Mina böcker

ATT LEDA MÖTEN TILL EFFEKT

Verbum | Utgiven 2022 | 104 sidor


Ett möte finns inte till för sin egen skull, det är bara formen för att olika grupper ska kunna ta nästa steg i handlingsprocessen, driva frågor och ärenden eller fatta beslut. 


Det här är en bok för dig som vill utvecklas som mötesledare och nå goda effekter både för dig själv och gruppen. För dig som längtar efter att forma en möteskultur präglad av energi, delaktighet, kvalitet, beslutsamhet och glädje. 


Boken kommer att lotsa dig genom olika processer som behöver fungera parallellt för att nå bästa resultat. Här finns konkreta råd och verktyg, men också reflektions- och träningsutmaningar som vill ge dig ökad förståelse av hur du kan tänka för att designa och leda möten på mer effektfulla sätt.  


"Den här boken kan många mötesledare hämta stöd och inspiration för att tänka nytt från." - Läs Margaretha Ekelund Svenssons recension.

Att leda möten till effekt

DU ÄR VALD!

Du är vald!

Verbum | Utgiven 2022 | 120 sidor


Du är vald! är en handbok för dig som är förtroendevald i Svenska kyrkan. Boken innehåller mycket matnyttigt för dig som är nyvald men även för dig som varit med flera mandatperioder.


Boken tar ett samlat grepp kring det mesta av det som du behöver ha kännedom om som förtroendevald i Svenska kyrkan och hjälper dig att förstå kyrkans organisation och hur kyrkan styrs.


Boken innehåller följande avsnitt:

  • Att vara vald
  • Styrning och ledning i Svenska kyrkan
  • Att styra en värdebaserad organisation
  • Att sitta på möten
  • Den gemensamma ansvarslinjen
  • Organisation
  • Konflikter
  • Ekonomi och mål 
  • Lagar som påverkar Svenska kyrkan


Skriven tillsammans med Lars Björksell och Erik Sjöberg-Sund.

HANDBOK FÖR ARBETSLEDARE

Verbum | Utgiven 2020 | 176 sidor


Detta är en handbok för den som är arbetsledare i Svenska kyrkan. Här får läsaren kunskap, perspektiv och verktyg för sitt uppdrag. Innehåller en gedigen genomgång av kyrkans organisation och olika ansvarsområden. 


Vad innebär det egentligen att vara ledare i Svenska kyrkan, en värdebaserad organisation som ibland beskrivs som trögrörlig och präglad av en snällhetskultur? Hur styrs svenska kyrkan och hur påverkar det mitt arbete som ledare? Boken täcker behovet av en grundläggande chefs- och ledarskapsutbildning i Svenska kyrkan. 


Skriven tillsammans med Lars Björksell och Erik Sjöberg-Sund.

Handbok för arbetsledare